Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Επισκοπείου 19-1-2016, Θ. Λ. επί τη εορτή του Αγ. Μακαρίου

ag_makariou_1600002ag_makariou_1600007ag_makariou_1600001ag_makariou_1600003

ag_makariou_1600006ag_makariou_1600005

ag_makariou_1600004