Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Επισκοπείου 13-12-2015, Θ. Λ. επί τη εορτή του Αγ. Ευγενίου