Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου δίπλα στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, 13-12-2017, Θ. Λ. επί τη εορτή του Αγ. Ευγενίου.