Ι. μνήμη Αγ. Μακαρίου, χειροτονία του Διακόνου Τιμοθέου, σε Πρεσβύτερο, στην Ι. Μονή Βροντησίου, 19/1/2019.