Ιερά Ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών 2015

2_xeretis_15

Από την Ι. Ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών 6-3- 2015