Ιανουάριος 2017

Ιανουάριος 2017

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Κυριακήν 1ην Ιανουαρίου 2017, εορτή της περιτομής του Κυρίου, ελειτούργησεν εν τω Ι. Καθεδρικώ Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και ανεγνώσθη Εγκύκλιος αυτού επί τω νέω έτει. Εν συνεχεία μετέβη εις το Πολύκεντρον του Δήμου Φαιστού, ένθα ηυλόγησε την αγιοβασιλόπιτταν αυτού και προσεφώνησε καταλλήλως.

-Την Δευτεραν 2αν Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με θέματα Ενοριών τινων της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τρίτην 3ην Ιανουαρίου 2017, μετέβη εις την αγοράν των Μοιρών και ηυχήθη εις τους καταστηματάρχας δια το νέον έτος. Το εσπέρας ησχολήθη με την διοργάνωσιν του 3ου Διεθνούς, Διεπιστημονικού Συνεδρίου, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο», το οποίον πρόκειται να οργανώσει η Ιερά Μητρόπολις το προσεχές Φθινόπωρον.

-Την Τετάρτην 4ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Εμμ. Σμαραγδάκην, εκ Μιαμού και τον κ. Γεώργιον Παπαδάκην, Δικηγόρον, εκ Μοιρών. Το εσπέρας είχε συνεργασίαν με την Οργανωτικήν Επιτροπήν του 3ου Διεθνούς, Διεπιστημονικού Συνεδρίου, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο», το οποίον πρόκειται να οργανώσει η Ιερά Μητρόπολις το προσεχές Φθινόπωρον.

-Την Πέμπτην 5ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου.

-Την Παρασκευήν 6ην Ιανουαρίου 2017, εορτή των Θεοφανείων, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Άνω Ζαρού. Είτα προέστη της Ι. Ακολουθίας καθαγιασμού των υδάτων εν τη λίμνη Βοτόμου Ζαρού. Εις τον ευρόντα τον Τ. Σταυρόν, επέδωσε χρυσούν σταυρόν. Την μεσημβρίαν προέστη της Ι. Ακολουθίας καθαγιασμού των υδάτων εν τω λιμένι Κοκκίνου Πύργου. Εις τον ευρόντα τον Τ. Σταυρόν, επέδωσε χρυσούν σταυρόν.

-Το Σάββατον 7ην Ιανουαρίου 2017, είχε διαφόρους συναντήσεις δια ποιμαντικά θέματα.

-Την Κυριακήν 8ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου.

-Την Δευτέραν 9ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Το εσπέρας ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου.

-Την Τρίτην 10ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Θεόδουλον Ζεάκην, εξ Ηρακλείου και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού.

-Την Τετάρτην 11ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Θεόδουλον Ζεάκην, εξ Ηρακλείου και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού.

-Την Πέμπτην 12ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Μαθιουδάκην, Εφημέριον Φανερωμένης και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού.

-Την Παρασκευήν 13ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Σάββαν Κεφαλογιάννην, εκ Νυβρίτου και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού.

-Το Σάββατον 14ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Παπαδάκην, Δικηγόρον, εκ Μοιρών και τον κ. Μιχαήλ Λιονταράκην, εκ Σκουρβούλων. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου.

-Την Κυριακήν 15ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου. Το απόγευμα εδέχθη προσκυνητάς εξ Ηρακλείου.

-Την Δευτέραν 16ην Ιανουαρίου 2017, μετέβη εις το Αεροδρόμειον Τυμπακίου ετέλεσε Αγιασμόν και ηυλόγησε την αγιοβασιλόπιτταν αυτού και προσεφώνησε καταλλήλως τον κ. Διοικητήν, Αξιωματικούς και οπλίτας. Το εσπέρας εχοροστάτησε κατά την Ι. Ακολουθίαν του Εσπερινού, της εορτής της ιεράς μνήμης του Αγ. Αντωνίου, εις την εορτάζουσαν Ι. Μονήν Απεζανών και ωμίλησεν επικαίρως.

-Την Τρίτην 17ην Ιανουαρίου 2017, εορτή της Ι. Μνήμης του Αγ. Αντωνίου, ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου της Ενορίας Φανερωμένης και ωμίλησε περί της βίου του Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου.

-Την Τετάρτην 18ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με την εόρτιον αλληλογραφίαν του αγίου δωδεκαημέρου. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαίον.

-Την Πέμπτην 19ην Ιανουαρίου 2017, εορτή του Αγ. Μακαρίου του Μεγάλου, ελειτούργησεν εις τον Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Μοιρών. Εις την Θ. Λειτουργίαν παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

-Την Παρασκευήν 20ήν Ιανουαρίου 2017, μετέβη εις Ηράκλειον και προήδρευσε της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς, Διεπιστημονικού Συνεδρίου, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο», το οποίον πρόκειται να οργανώσει η Ιερά Μητρόπολις το προσεχές Φθινόπωρον. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Το Σάββατον 21ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη όμιλον μαθητών εκ της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών.

-Την Κυριακήν 22αν Ιανουαρίου 2017, εορτή του Αγ. Τιμοθέου, εκκλησιάσθη εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Μοιρών εις ον ελειτούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος. Πρό της απολύσεως έλαβε μέρος εις το τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως του από Γορτύνης και Αρκαδίας, μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

-Την Δευτέραν 23ην Ιανουαρίου 2017, επεσκέφθη με τον Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαίον, τον κ. Γεώργιον Αρμουτάκην, Δήμαρχον Φαιστού. Το απόγευμα με τον αυτόν Ιεράρχην επεσκέφθη την Ι. Μονήν Βροντησίου.

-Την Τρίτην 24ην Ιανουαρίου 2017, είχε διαφόρους συναντήσεις δια ποιμαντικά θέματα.

-Την Τετάρτην 25ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.

-Την Πέμπτην 26ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Στέφανον Παναγιωτόπουλον, καθηγητήν Θεολόγον του Λυκείου Μοιρών. Τη αυτή ημέρα είχε διαφόρους συναντήσεις δια ποιμαντικά θέματα.

-Την Παρασκευήν 27ην Ιανουαρίου 2017, μετέβη εις Ηράκλειον και προήδρευσε της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς, Διεπιστημονικού Συνεδρίου, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο», το οποίον πρόκειται να οργανώσει η Ιερά Μητρόπολις το προσεχές Φθινόπωρον. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Το Σάββατον 28ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον κ. Μιχαήλ Λιονταράκην, εκ Σκουρβούλων. Τη αυτή ημέρα είχε διαφόρους συναντήσεις δια ποιμαντικά θέματα.

-Την Κυριακήν 29ην Ιανουαρίου 2017, ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Την Δευτέραν 30ήν Ιανουαρίου 2017, εορτή των Τριών Ιεραρχών, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Αποϊνίου και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Την Τρίτην 31ην Ιανουαρίου 2017, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Γεώργιον Πουλινάκην, Εφημέριον Σκουρβούλων, τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων και τον Αιδεσ. Πρωτ. Μιχαήλ Αλπαντάκην, Εφημέριον Α. Ζαρού.