Θ. Λειτουργία, Kουρά Μοναχού Αιμιλιανού, στην Ι. Μονή Κουδουμά, Κυριακή 31-5-2020.