Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων, στον Ι. Μητροπολιτικό Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 2022.