Θ. Λειτουργία, χειροτονία Διακόνου Μακαρίου, στην Ι. Μ. Οδηγήτριας, Κυριακή 22/9/2019.