Θ. Λειτουργία, χειροθεσία σε Πνευματικό και Οικονόμο του π. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Εφημερίου της Ενορίας Κλήματος, Κυριακή 7/11/2021.