Θ. Λειτουργία της πρώτης ημέρας του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Γόρτυνας

Γόρτυνα.

Από τη Θ. Λειτουργία της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, επί τη ι. μνήμη του Αγ. Ιωάννου του Ξένου του εκ Σίβα Μεσαράς, στον Ι. Ν. Παναγίας Κεράς ή Αγ. Τίτου, στην Αρχαία Γόρτυνα. 20-9-2012. Έψαλε ο χορός ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστρες», υπό την διεύθυνση του Α. Πλαΐτη, Καθηγητή Μουσικής.