Θ. Λειτουργία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, χειροθεσία σε Αναγνώστη του κ. Ζαχαρία Καλοχριστιανάκη, απονομή σ΄ αυτόν της Ανωτάτης Τιμητικής Διακρίσεως της Εκκλησίας Κρήτης, Πύργος Μονοφ. 6/8/2022.