Θ. Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Ι. Μονή Οδηγητρίας, 15/8/2019.