Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μνημόσυνο γιά τόν, ἀπό Ἀρκαδίας, Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, ἀποκάκλυψη ἐπιγραφῆς καί ἐκδήλωση στό Πολιτιστικό μας Κέντρο εἰς μνήμην Εὐγενίου, Κυριακή 16/12/2018.

Ἐκδηλώσεις μνήμης Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου Ψαλιδάκη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἔχουσα ἀδιάπτωτο σέβας πρός τόν ἀοίδιμο Πρόεδρό της, Πρωθιεράρχη Εὐγένιο Ψαλιδάκη, τόν ἀπό Ἀρκαδίας, Μητροπολίτη καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Μεγαλονήσου, τόν ἀναγεννητή τῶν νεωτέρων χρόνων τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποφάσισε κατά τό τρέχον ἔτος πού συμπληρώνονται 40 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του, νά τιμήσει ξανά τή μνήμη του, θέτοντας ὑπό τήν αἰγίδα Της ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν στό Ἡράκλειο, στή Βουλισμένη Λασιθίου καί στίς Μοῖρες.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Τέλεσθηκε τρισαρχιερατική Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο μνημόσυνο γιά τόν Ἱεράρχη Εὐγένιο,  ὅπου ἔλαβαν μέρος 8 Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί στή συνέχεια ἀκολούθησε ἀποκάλυψη ἐπιγραφῆς γιά τόν ἐν λόγῳ Ἱ. Ναό.

Τό κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς πού ἀποκαλύφθηκε: «Ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγ. Γεωργίου μαρτυρεῖται ἀπό ἀπό τήν ἔκθεση ὠμοτήτων, τοῦ 1866, ὡς ἑξῆς: «Μοῖρες. Τάς 15 χριστιανικάς οἰκίας, τήν ἐκκλησίαν “ Ἅγιος Γεώργιος ” ὑπέρ τά 250 ἐλαιόδενδρα καί ἅπαντα τά σπαρτά ἔκαυσαν. Τήν Φωτεινήν ἐτῶν 80 ἀτιμάσαντες ἐφόνευσαν», (Κρητικά Χρονικά, τ. Η΄). Ὁ Ἱ. Ναός μετατράπηκε σέ σταῦλο καί σιγά – σιγά διαμορφώθηκε καί πάλι σέ Ἐκκλησία μέ ἐθελοντική ἐργασία τῶν κατοίκωντῶν Μοιρῶν.

Ἀρχιερατεύοντος τοῦ Ἀρκαδίας Βασιλείου, (1902 – 1941): Ἄρχισε ἡ οἰκοδόμιση τοῦ Ἱ. Ναοῦ, μέ τήν  ἠθική καί ὑλική συνδρομή τῶν κατοίκων.

Ἀρχιερατεύοντος τοῦ Ἀρκαδίας Εὐγενίου, (1946 – 1950): Ἐνθρονίστηκε στόν Ἱ. Ναό, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 1946, ὁλοκληρώθηκε ἡ οἰκοδόμισή του καί τέλεσε τά Ἱ. Ἐγκαίνια του, στίς 27/10/1946.

Ἀρχιερατεύοντος τοῦ Ἀρκαδίας, μετέπειτα Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, Τιμοθέου, (1956 – 1978): Ἐνθρονίστηκε στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στίς 9 Σεπτεμβρίου τοῦ 1956 καί ἔγιναν προσθήκες στόν ἐν λόγῳ Ἱ. Ναό.

Ἡ παροῦσα πλάκα ἀποκαλύφθηκε, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ, ἀπό Ἀρκαδίας, Μητροπολίτου – Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί μέ δαπάνες τοῦ Ἱ. Μ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός αὐτόν. Μοῖρες, 16/12/2018».

Πολιτιστικό Κέντρο Ἱ. Μητροπόλεως

Κατόπιν τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση πρό τῆς προτομῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ξενάγηση στήν ἔκθεση γιά τόν Ἱεράρχη Εὐγένιο. Μετά πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γι᾽ αὐτόν ὅπου διαβάστηκε Μήνυμα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, χαιρέτησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πρόεδρος τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος παρουσίασε τήν εἰδική ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ἐν Ἐσόπτρῳ» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀφιέρωμα γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Εὐγένιο.

Ἀκολούθησαν οἱ ἑξῆς ὁμιλίες: τοῦ κ. Νίκου Ψιλάκη, Ἱστορικοῦ – Συγγραφέα: «Διαπλέοντας συμπληγάδες», τοῦ κ. Δημήτρη Σάββα, Συγγραφέα – Διευθυντῆ τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης: «Ἡ διακονία τοῦ Εὐγενίου σέ καιρούς χαλεπούς», τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἱ. Ἑπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης: «Ὁ Κρήτης Εὐγένιος μέσα ἀπό τούς Κώδικες τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης», τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου: «Μερικά ἔγγραφα τοῦ Ἀρχιμ. Εὐγενίου Ψαλιδάκη κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς – Ἀπογραφή τοῦ Ἀρκαδίας Εὐγενίου ἀπό τίς καταστροφές τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς, σέ Ἱ. Ναούς».

Μετά τίς ὁμιλίες ἔγινε μικρή προβολή παλαιῶν ταινιῶν γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Εὐγένιο, ἐνῶ τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ἡ ὁποία ἑρμήνευσε παραδοσιακά τραγούδια, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Γιακουμάκη, Καθηγητοῦ Μουσικῆς, Χοράρχου καί Ὑπεύθυνου διδασκαλίας τῆς ἐν λόγῳ Χορωδίας.

Οἱ παραπάνω ἐκδηλώσεις μεταδόθηκαν ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας, «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», 101,9 F M.

Γεῦμα εἰς μνήμην τοῦ Πρωθιεράρχου Εὐγενίου παρέθεσε ὁ Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, στήν  αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ του Κέντρου.