Θ. Λειτουργία στο εορτάζον αριστερό κλίτος του Αγ. Χαραλάμπους, του Ι. Ενοριακού Ναού Αγ. Δέκα, 10/2/2019.