Θ. Λειτουργία στον σπηλαιώδη Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Βηθάνου της Ενορίας Κρότου, 3/5/2019.