Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμπελούζου, χειροθεσία σε Πνευματικό του π. Γεωργίου Μπαριτάκη, Εφημερίου της Ενορίας, Κυριακή 17-10-2021.