Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Εφραίμ Βαγιωνιάς, 8/8/2020.