Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Κυρίου Πύργου Μονοφ., 6/8/2020.