Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Νικολάου της Ενορίας Κλήματος, 6/12/2018.