Θ. Λειτουργία στην Παναγία Χανουτιά Ενορίας Γέργερης, τόπο εκτέλεσης και ανάπαυσης των 25 εκτελεσθέντων κατοίκων Γέργερης και Νυβρίτου από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής, μνημόσυνο για αυτούς, 14/8/2019.