Θ. Λειτουργία στην Ενορία Τριών Εκκλησιών, Κυριακή 19/7/2020.