Θ. Λειτουργία στην Ενορία Λιγορτύνου, τιμή της Ενορίας στον Αιδεσ. Πρωτ. Ανδρέα Ανωγειανάκη για τα 60 χρόνια ιερωσύνης του και χειροθεσία Αναγνώστου στον κ. Μαρίνο Καριπίδη, Κυριακή 20/11/2022.