Θ. Λειτουργία στήν Ἐνορία Γρηγοριᾶς, Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 1/3/2020.