Θ. Λειτουργία στην Ενορία Γαλιάς, Κυριακή 22/12/2019.