Θ. Λειτουργία στην Ενορία Βοριζίων, Κυριακή 8/5/2022.