Θ. Λειτουργία στην Ενορία Βαγιωνιάς, Σάββατο 21/12/2019.