Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.