Θ. Λειτουργία, Μνημόσυνο για τους θυσιασθέντες από τη Μ. Βρύση και τα Πρεβελιανά κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, Μ. Βρύση, Κυριακή 25/9/2022.