Θ. Λειτουργία Κυριακή της Απόκρεω, χειροθεσία σε Πνευματικό του π. Γεωργίου Μωραϊτάκη, στην Ενορία Λιγορτύνου, 27/2/2022.