Θ. Λειτουργία και Εκδρομή, Ιούνιος 2011

Από την Θ. Λειτουργία, Ιούνιος 2011

Από την εκδρομή για την λήξη των δραστηριοτήτων των νεανικών συνάξεων της Ι. Μητροπόλεως, Ιούνιος 2011