Θ. Λειτουργία Ι. Μονή Καλυβιανής, μνημόσυνο Μοναχής Μελάνης. Κυριακή 30/9/2018.