Θεοφάνεια 2016, Ενορία Πύργου Μονοφατσίου

 

Θεοφάνεια 2016, Ενορία Πύργου Μονοφατσίου