Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Ιλαρίωνος, Ι. Μ. Κουδουμά 8-8-2015

Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγ. Μύρωνος και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Ιλαρίωνος 8-8-2015