Η πρώτη εκδήλωση της Σχολής Βυζ. Μουσικής 2007

ekdilosi_sx_byz_moys_2007_1