Ημερολόγιο τσέπης 2019, ἀφιερωμένο στόν ἀείμνηστο, Εὐγένιο, Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας, Ἀρχιεπίσκοποπο Κρήτης, 1912 – 1978