Ημερολόγιο τσέπης 2017, ἀφιερωμένο στόν ἀοίδιμο Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας, μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης, Βασίλειο.