Ημέρα αθλητισμού, Δημοτικό Σχολείο Καπαριανών, 27/9/2019.