Ε Κυριακή των Νηστειών 2014

Ε Κυριακή των Νηστειών 2014, ευχή δόκιμου ρασοφορούντος μοναχού στον Μιχαήλ Βατσιθιανό