Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἐν Μοίραις, τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 2530
Ἀριθμ. Διεκπ. 1362 Ἀριθμ. Φ. 18

 Τῇ
Αὐτοῦ Μακαριότητι
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι

Εἰς Ἀθήνας.

Μακαριώτατε,

Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπεσκέφθητε τήν καθ̉  ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Εὐχαριστοῦντες ἐκ μέσης ψυχῆς διά τήν τιμήν καί ταπεινῶς δεόμεθα  ταπεινῶς τοῦ Κυρίου ὅπως διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁπ. Παύλου εἴησαν τά ἔτη τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ὡς πλεῖστα ἐπ̉  ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἧς τήν οἰακοστροφίαν ἐνεπιστέφθη Αὐτῇ.-

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος