Εσπερινός της εορτής του Αγ. Γεωργίου 2014

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Γεωργίου 2014