Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Ι. Μονή Οδηγητρίας, 14/8/2019.