Εσπερινός εορτής Αγ. Κων/νου και Ελένης, Ι. Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης Μοιρών, 20/5/2020.