Εσπερινός της εορτής του Αγ. Αποστόλου Παύλου, στους Καλούς Λιμένες 2008