Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2012

Από τον Εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14-8-2012)