Εσπερινός της Αναλήψεως του Κυρίου, στην Αλμυρή, 27/5/2020.