Εσπερινός Σταυροπροσκυνήσεως, ένδυση δόκιμου μοναχού Νεκταρίου Χριστοφοράκη, Ι. Μ. Οδηγητρίας 2/4/2016

Εσπερινός Σταυροπροσκυνήσεως, ένδυση δόκιμου μοναχού Νεκταρίου Χριστοφοράκη, Ι. Μ. Οδηγητρίας 2/4/2016