Εσπερινός Κοιμ. Θεοτόκου, στην Ι. Π. Σ. Μονή Οδηγήτριας, 14/8/2022.