Εσπερινός εορτής Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 16/1/2023.