Εσπερινός Αγ. Παρασκευής, στον Ι. Ναό της, στις Μοίρες, 25 Ιουλίου 2023.